ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวฉบับที่ ๖๒ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม นำโดยว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นักเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับ ณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินตนเอง เพื่อรับรองโรงเรียนคุณธรรมของเครือข่ายการศ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ ๖๐ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม นำโดยว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นักเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จังหวัดขอนแก่น ท
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ ๕๙ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม นำโดยว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นักเรียนมีความยินดีและขอต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นำโดย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รองผู้อำนวย
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบไลน์ (Online)เป็นระยะเวลา ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบไลน์ (Online)เป็นระยะเวลา ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบไลน์ (Online)เป็นระยะเวลา ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบไลน์ (Online)เป็นระยะเวลา ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ ของนักเรียน รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบ Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
จดหมายข่าว โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ฉบับที่ 57 วันที่ 24 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 65
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบไลน์ (Online)
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม โดยว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัย และคณะครู เข้าร่วมในกิจกรรม พิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เนื่องในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ตอนรับคณะประเมินการเปิดภาคเรียนที่ 2 /2564
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 64