ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :