รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
52 หมู่ 8   ตำบลหนองสูงใต้  อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
เบอร์แฟกส์ -
Email : ืnongwangwit@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :